Shop

9C08442B-C45B-453D-BDC7-801A3BBCC82D-300x300_副本
67B36831-F32B-4200-9685-DE6BBA86601ABFAED4DD-4819-4ED0-ABC8-77AF64B94F14BC93E7D2-E80B-4E53-96C0-74418CDA20A4

XXIO MP1000 女士球道木杆

分类: , 标签:

Product Description

XXIO MP1000 女士球道木杆

建议零售价:5000元

 

◉杆头材质/ 击球面:HT1770M

主体/杆底:马氏体时效

◉制造工艺/ 击球面:锻造 主体:脱蜡精密铸造
◉精处理 / 镜面处理+陶瓷喷涂+缎纹处理

高亮度金属蓝色渐变色偏光涂层

徽章:粉色

309F029F-4BC6-41F3-93E7-AACA2A735046BFB12FAF-0B08-4E86-B23C-F08BA8F86E79