Shop

A60183E5-A074-4016-8A4E-D91C58E045CE
843920b0-e18a-4010-946c-3a408e4e617262ac2514-8758-4c3d-9d47-2df9e11b67e4

SRIXON Z565 铁杆

分类: , 标签:

Product Description

576f1a44-96a9-44ca-8bf2-f3a086c9ed17

 

SRIXON Z565 铁杆

飞行距离性能与容错性兼具的凹背式

①N.S.PRO 980GH DST 钢制杆身                              ②Miyazaki Kaula 8 for Iron碳素杆身

7根套装(#4~9 、PW)  建议零售价:11200元        7根套装(#4~9 、PW)  建议零售价:13300元

a0072373-00c6-4b38-8191-9213da32443d                         05aebf9a-0f20-4a93-be79-a4e15ac2fdd7

86747311-f4b3-4583-a9ed-f2d2f951df89                  5af50355-1a70-4d93-b794-50e4ae22dad0

1a8876e9-42bd-479c-ab1a-3e0c71f54f45

◉杆头材质 / 击球面 :铬钒钢   主体:(#4-6)软铁(S20C)+钨镍加重块

                                       钨镍加重块(#7-9,PW,AW,SW)软铁(S20C)

◉杆头制造工艺/ 锻造  击球面纹路激光镭射雕刻

◉精处理 / 主体缎纹精处理,背面镜面处理

c5770d6a-aac4-4246-910f-1a8566e18fd1