XXIO MP900 一号木杆

Special

1根(#1) 建议零售价 7500元

杆头材质□击球面:钛(Super-TIX PLUS for XXIO) 主体/杆底:8-2钛 + SUS加重块

制造工艺□击球面:锻造 主体:真空精密铸造

精处理□*高亮度金属蓝色渐变色偏光涂层

*镜面处理+陶瓷喷涂+皱纹处理

*薇章:银色+蓝色

型号 #1
击球面倾斜度(°) 9.5 10.5
杆底度(°) 58
杆头体积(C㎡) 460
杆头体积(C㎡) 45.5
平衡 DS(S,SR) D$(R)
球杆重量(g)|R 272
S
SR
R

XXIO MP900 碳素杆身

1

硬度 弯曲点 重量(g) 扭矩
S 46 6.2
SR 44 6.3
R 41 6.4

XXIO MP900 专用

DST 全棒胶握把(附XXIO标志)
2
3

●球杆: MADE IN JAPAN ●附带原装杆头套: MADE IN CHINA ※球杆重量仅供参考